Alpenverein oeav.sk

Pripoistenie trvalej invalidity

Poisťovňa Generali Versicherung AG ponúka pre členov Alpenvereinu finančné zabezpečenie pre prípad úrazu s následkami trvalej invalidity od 50%, ktorý sa vám môže prihodiť pri športových aktivitách a vo vašom voľnom čase. Pripoistenie je platné odo dňa nasledujúceho po úhrade do konca príslušného kalendárneho roka.

 

Pripoistenie trvalej invalidity je možné uzavrieť cez servisné stránky rakúskeho Alpenvereinu.

POZOR: Na pripoistenie trvalej invalidity sa nevzťahuje akcia "4 mesiace zadarmo". Ak sa stanete v období 1. septembra - 31. decembra novými členmi Alpenvereinu a zároveň žiadate o pripoistenie trvalej invalidity, bude vám toto pripoistenie platiť až od 1. januára roku nasledujúceho.

Ceny pripoistenia trvalej invalidity

Pre jednotlivcov činí poplatok 10 €/rok (20 €/rok - dvojnásobné pripoistenie, 30 €/rok - trojnásobné pripoistenie) a mesačné odškodné po celý zvyšok života je vo výške 500 €, resp. dvojnásobné 1000 € alebo trojnásobné 1 500 € (trvalá invalidita od 50%).

Pre rodinu s deťmi do 15 rokov je poplatok 35 €/rok (70 €/rok - dvojnásobné poistenie, 105 €/rok trojnásobné pripoistenie), v prípade poúrazovej trvalej invalidity od 50% u rodičov je mesačná renta postihnutému 500 €, resp. dvojnásobné 1000 €, trojnásobné 1500 €. Ak vznikne trvalá poúrazová invalidita u poisteného dieťaťa do 15 rokov, bude vyplatených miesto mesačnej renty jednorazové odškodné vo výške 98 000 €. V rámci poistenia rodiny je zároveň poistený manžel (-ka), druh (družka) i deti do dovŕšenia 15 rokov žijúci v spoločnej domácnosti (vlastné deti, deti v pestúnskej starostlivosti, adoptované deti).

Ak zomrie poistený člen Alpenvereinu, ktorý už poberal mesačné odškodné 500 €, dvojnásobok alebo trojnásobok, poisťovňa zaručuje partnerovi/dedičovi vyplácanie renty po zvyšok obdobia 20 rokov po vzniku nehody.
POZOR: Ak člen zomrie ihneď pri nehode alebo počas jedného roka od dátumu nehody na následky zranení pri nehode, potom sa podľa všeobecných podmienok vyplácanie renty neuskutoční.

Zmluvným základom pre poistné podmienky pripoistenia trvalej invaliditu sú poistné podmienky poisťovne Generali (AUVB 1997, oddiel B, bod 4)

Vybavenie pripoistenia

Pripoistenie trvalej invalidity vybavíte jednoducho vyplnením jednoduchého on-line formulára na servisných stránkach rakúskeho Alpenvereinu.
Poistné uhradíte platobnou kartou.

Kto môže byť pripoistený?

Poistenie je možné uzatvoriť pre každého člena OEAV až do dovŕšeného 74. roku života.

Čo nie je poistené?

Z poistenia sú vyňaté vzdušné a motoristické športy; pracovné úrazy.

Od kedy je poistenie platné?

Pripoistenie trvalej invalidity je platné od dňa nasledujúceho po zaplatení.

Všetky informácie uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter, v žiadnom prípade sa nejedná o poistné podmienky ani o výňatok z nich.

Österreichischer Alpenverein ("OAV") ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH nezodpovedajú za správnosť a obsah iných informácií, ako sú uvedené na oficiálnej webovej stránke v nemeckej verzii.

Aktuality

Život na horách: z veľkomesta na horskú chatu

12. 01. 2023
Tridsaťročná Clara Tippelt sa k tomuto odvážnemu kroku odhodlala a našla svoj nový domov v rakúskom...

Hore fúka

11. 01. 2023
Prvá Češka, ktorá zdolala tri najvyššie vrcholy sveta - Mount Everest, Kančendžengu a K2.

Južné Tyrolsko

11. 01. 2023
Kronplatz, Drei Zinnen alebo Val Gardena. Tieto známe lyžiarske metropoly v Južnom Tirolsku netreba...
Nahoru