Alpenverein

Akadémia

Akadémia Alpenvereinu - vzdelávanie na vysokej úrovni

Prvotné aj nadväzujúce vzdelávanie je jadrom činnosti našej organizácie. Znalosti a skúsenosti sú životne dôležité pre pokračovanie hlavnej misie Akadémie Alpenvereinu - pre to, aby bola poskytovaná kvalifikácia dobrovoľníkom, ktorí potom môžu poskytovať profesionálne služby ostatným členom.

Vedľa kvalifikácie dobrovoľníkov pôsobiacich v rámci zväzu smeruje široká paleta alpinisticko-pedagogického vzdelávania tiež voči všetkým ostatným záujemcom z radov členov i nečlenov.

Prehľad ponúk vzdelávacích kurzov

Nahoru