Alpenverein

Alpenverein pre vás

Kto sme a čo chceme

Österreichische Alpenverein je najväčším alpským zväzom v Rakúsku - a oveľa viac! So svojou viac ako 160 ročnou históriou, 500 000 členmi a rozvetvenou štruktúrou sa vyvinul v rozmanitú a spoločensky významnú inštitúciu v Rakúsku i mimo neho.

Alpenverein

Alpinistický zväz ...

Jeho najvýznamnejšie úlohy ako alpinistickej inštitúcie spočívajú v prevádzkovaní vysokohorských športových aktivít, ako je pešia turistika, horolezectvo, lyžovanie i mnoho moderných horských športov, a vo vzdelávaní zodpovedajúcich odborníkov. Zväz sa stará o potrebnú infraštruktúru v podobe chát, ciest či lezeckých zariadení a poskytuje odborné poradenstvo a informácie, napr. prostredníctvom svojich zväzových máp, odborných časopisov a internetových služieb.

... so spoločenským ...

Spoločenská angažovanosť Alpenvereinu je viditeľná na jeho úspešnej práci s mládežou a rodinami aj na jeho vlastných programoch pre seniorov. Ponúka fundované zážitkovo-pedagogické kurzy a celoročne sa stará o skupiny detí a mládeže, organizuje prázdninové kempy dokonca aj pre postihnutých účastníkov a prevádzkuje mnoho mládežníckych ubytovní a klubovní.

… ekologickým …

Čoby "advokát Álp" si Alpenverein vydobyl rešpektovanú pozíciu na poli rozhodovaní o osude Álp a etabloval sa ako pravdivé ekologické svedomie v otázkach životného prostredia Álp.

Aktívni členovia pracujú na mládežníckych ekologických brigádach a lesných brigádach.

... kultúrnym poslaním ...

Múzeum Alpenvereinu, vyznamenané v rokoch 1997 a 2009 Tirolskou múzejnou cenou a v roku 2009 Rakúskou múzejnou cenou, s jeho zbierkami predstavuje kultúrne poslanie zväzu. To sa realizuje tiež vo forme výstav, písomníctva a kreatívnych programov.

... a bohatou tradíciou.

V roku 1862 bol založený Rakúsky Alpenverein vo Viedni. Jeho prvotným cieľom bolo "objavovať Alpy, precestovať ich a publikovať o tom". Dlhú cestu si Alpenverein prešiel ako DuOeAV spoločne s medzitým dávno samostatným Nemeckým Alpenvereinom. Míľniky jeho počiatkov spočívali vo zriaďovaní ciest a výstupov, v stavbe chát a vo vydávaní ročeniek a časopisov. Dnes existuje sieť 40 000 km chodníkov a 425 chát v celom Rakúsku, ktoré sú spravované a udržiavané Nemeckým a Rakúskym Alpenvereinom. Organizácia horských sprievodcov, horských záchranárov a vývoj alpinistického vybavenia majú svoje počiatky v Alpenvereine.

Už veľmi skoro si ohrozenie hôr v podobe ťažkej techniky vynútilo rozšírenie zväzových cieľov o "udržiavanie pôvodného rázu a krásy" Álp.

Tak zanechali rôzne éry svoju stopu vo veľkom, pluralistickom Alpenvereine. Ako aktuálne príklady možno uviesť rozvoj športového a pretekárskeho lezenia, vznikania stále nových a nových druhov moderných športov, práca pre verejnosť v oblasti zážitkov a služieb, stále silnejšie medzinárodné väzby a nové informačné a komunikačné technológie.

Prečítajte si viac ako 160 ročnú históriu rakúskeho alpského zväzu Alpenverein

Alpenverein OEAV.CZ

Čísla a fakty

Österreichische Alpenverein je najväčším alpským zväzom v Rakúsku.

12 000 funkcionárov a 10 000 pomocníkov v celom Rakúsku je tu stále pre Vás a odpracuje 1,3 milióna pracovných hodín bez nároku na mzdu ročne (= 148 rokov produktívneho veku jedného človeka).

195 sekcií na celom rakúskom území sa stará o viac než 500 000 členov, ktorí si môžu vyberať z približne 16 000 rôznych akcií.

235 zväzových chát s 13 000 miestami poskytuje ochranu a prístrešie, sú turistickým cieľom asi jedného milióna návštevníkov ročne a východiskovým stanovišťom pre nespočetné cesty až na vrchol.

26 000 km zväzových chodníkov je spravovaných, udržiavaných a značených sekciami. Ako sieť sa rozpínajú po rakúskych horách a vedú turistov i alpinistov spoľahlivo až k ich cieľu.

Ku 31. januáru 2024 bolo v rakúskom Alpenvereine registrovaných viac ako 710 000 členov!

Nahoru