OEAV.CZ

Mapy

Mapy z edície Alpenvereinu vydáva vlastné kartografické oddelenie.

Prvá mapa bola vydaná už v roku 1865, teda iba tri roky po založení Alpenvereinu.

Väčšina mapových listov má "ideálnu mierku 1:25 000" s intervalom vrstevníc po 20 metroch. Užívateľ tak má k dispozícii detailné znázornenia terénu a môže sa pustiť aj mimo značené trasy.
V súčasnej dobe je k dispozícii 56 mapových listov pre horské oblasti východných Álp a 18 tzv. expedičných máp mimoeurópskych území.

Prehľad máp a cenník našej predajne v Brne

Nahoru