Alpenverein

Bergsteiger Dörfer

Malebné horské dedinky pre zábavu i ubytovanie

Obce zjednotenej v iniciatíve Bergsteiger Dörfer sú priekopníkmi alpinizmu vo svojich regiónoch. Preto hory a horolezectvo v kultúrnom povedomí miestnych obyvateľov i hostí zaujímajú vysoké postavenie. Tu je vedomie nutnosti harmónie medzi prírodou a človekom ešte živé a človek tu rešpektuje prirodzené hranice.

Menej, zato lepšie, to je tu devíziou. Bergsteiger Dörfer Alpenvereinu preto napĺňajú ciele Alpskej konvencie, ktorej misiou je udržanie trvalého rozvoja celého alpského priestoru.

Nahoru