Alpenverein

Pripoistenie Alpenverein Premium - Enzelreiseschutz

Exkluzívne pripoistenie, ktoré je k dispozícii výhradne riadnym členom Alpenvereinu v prípade:

 • predĺženia poistnej ochrany u pobytov dlhších ako 8 týždňov
 • pre cesty s plánovaným výstupom na vrcholy vyššie ako 6 000 metrov
 • navýšenie poistného limitu pre liečebné náklady z 10 000 € na 500 000 €

Cenník pripoistenie Alpenverein Premium - Enzelreiseschutz

Jednotlivci / Dĺžka poistného obdobia do EURÓPA SVET SVET NAD 6 000 M
5 dnÍ 12 € 20 €

400 €

17 dnÍ 25 € 43 €
31 dnÍ 36 € 54 €
2 mesiace 74 € 111 € 650 €
3 mesiace 125 € 200 € 900 €
4 mesiace 180 € 288 € 1 150€
Rodiny / Dĺžka poistného obdobia do EURÓPA SVET
5 dní 26 € 42 €
17 dní 52 € 88 €
31 dní 74 € 110 €
2 mesiace 150 € 224 €
3 mesiace 252 € 402 €
4 mesiace 362 € 578 €

Rodina: až 7 spoločne cestujúcich osôb, z nich maximálne 2 dospelí - nezávisle na príbuzenských vzťahoch
Európa: Európa, všetky stredomorské štáty a ostrovy, Jordánsko, Madeira, Azorské ostrovy, Kanárske ostrovy a Rusko.
Svet nad 6 000 m: U tejto tarify je rozdiel medzi výstupom organizovaným a výstupom individuálnym. Touto tarifou musí byť poistená cesta v celej svojej dĺžke.

Poistenie AV Premium musí byť dojednané pred začatím cesty. Začiatkom platnosti poistenia Premium musí byť 1. deň cesty, iba v prípade predĺženia poistnej ochrany u ciest do 6 000 m môže byť začiatkom tiež 57. deň cesty.

Poistenie Premium je možné dohodnúť len pre členov Alpenverein s trvalým bydliskom alebo miestom pobytu v Európe (pozri výpis krajín).

Poistná ochrana platí pre jednu cestu po zvolenú dĺžku poistného obdobia. Cena vyplýva z dĺžky poistného obdobia a je nutné ju uhradiť pred nástupom cesty.

Uhradením poistného vyjadrí poistenec svoj súhlas s uvedenými podmienkami a podmienkami poistnej zmluvy. Základom pre poistnú zmluvu sú Európske podmienky cestovného poistenia EVR-RVB OAV 2018 (pozri. nižšie). Všetky poistné ochrany sú subsidiárne.

Vybavenie pripoistenia

Pripoistenie Alpenverein Premium vybavíte jednoducho vyplnením jednoduchého on-line formulára na servisných stránkach rakúskeho Alpenvereinu.

Poistné uhradíte platobnou kartou. Ihneď po zaplatení dostanete do vašej emailovej schránky potvrdenie o aktivácii pripoistenia a o jeho platnosti a rozsahu.

Ak budete požadovať našu pomoc s vyplnením formulára, obráťte sa na nás telefonicky v otváracej dobe kancelárie na čísle +420 606 075 575 aspoň 3 pracovné dni pred odchodom a pripravte si:

- vaše meno
- členské číslo
- termín vašej cesty (od odletu/odchodu zo SR do dňa návratu na SR)
- cieľovú krajinu
- prípadne či máte záujem o poistení nad 6 000 m.

Cesty s plánovaným výstupom na vrcholy presahujúce 6 000 m

V zmysle poistenie AV Premium treba rozlišovať, či sa jedná o:

 1. cestu organizovanú alebo cestu vedenú vodcom
 2. individuálnu cestu

Organizované cesty

Ako vyplýva z aktuálnych poistných podmienok, poistná ochrana sa týka turisticky organizovaných výstupov, kde skupinu vedie autorizovaná osoba (vodca/sprievodca) a poistenie je uzavreté pre všetkých poistených na rovnakú dĺžku cesty.

Individuálne cesty

Pred uzavretím poistenia AV premium podlieha uzavretie poistky schváleniu poisťovateľom. Podkladom na schválenie je vyplnenie formulára

Poistenie a poistné krytie

Zahraničie - dohodnutá oblasť platnosti okrem štátu, v ktorom má poistenec trvalé bydlisko. Podkladom pre zmluvu sú Európske podmienky cestovného poistenia ERC-RVB OAV 2018 (pozri vyššie).
Predpokladom pre poistnú ochranu je platné členstvo poistenej osoby (osôb) v rakúskom Alpenvereine.

Poistná ochrana pre liečebné náklady v zahraničí platí pre nehody vo voľnom čase a pri výkone povolania, rovnako v prípade choroby. Náklady na záchranné akcie v zahraničí sú poistené v rámci nehôd vo voľnom čase.
Chorôb sa podľa všeobecne uznávaného stanoviska lekárskej vedy rozumie telesný alebo duševný stav odlišný od normálneho stavu.

Liečebné náklady v zahraničí

Poistné limity:

 1. Transport do nemocnice / Prevoz do 500 000 €
 2. Ambulantné ošetrenie do 500 000 € so spoluúčasťou 70 € na osobu a pobyt v zahraničí
 3. Hospitalizácia v zdravotníckom zariadení do 500 000 €
 4. Transport do miesta trvalého bydliska do 100%
 5. Repatriácia zosnulého do 100%

Maximálne plnenie pre body 1 - 5 v prípade neočakávaného akútneho zhoršenia chronického ochorenia do 50 000 €.

Záchranné akcie v zahraničí

Náklady na záchranné akcie v zahraničí v prípade nehody, v núdzovej situácii v horách a na mori sú kryté do 25 000 €.

Alpenverein OEAV.SK

Poistná ochrana zahŕňa

Liečebné náklady

Všetky výdavky za medicínsky odôvodnený transport postihnutého zo zahraničia do zdravotníckeho zariadenia v krajine trvalého bydliska alebo do miesta trvalého bydliska, vrátane výdavkov na prevoz jednej sprevádzajúcej postihnutému blízkej osoby. Predpoklady pre prevoz postihnutého okrem jeho spôsobilosti k tomuto prevozu:

 • postihnutý je v ohrození života alebo
 • liečebná starostlivosť na mieste úrazu nezodpovedá štandardnej úrovni lekárskeho ošetrenia, ktoré by bolo
   postihnutému poskytnuté v jeho domovskom štáte alebo
 • predpokladá sa hospitalizácia v zdravotníckom zariadení dlhšia ako 5 dní

Výdavky v zahraničí (nie v krajine trvalého bydliska):

 • Za ošetrenie, ktoré je z lekárskeho hľadiska neodkladné a nevyhnutné, vrátane liekov predpísaných lekárom.
 • Za prevoz do najbližšej vhodnej nemocnice, ktorý je z lekárskeho hľadiska nutný až do výšky 500 000 €.
 • Všetky náklady na prevoz zosnulého zo zahraničia do miesta jeho posledného trvalého bydliska.
 • Pred prevozom (do nemocnice, prevoz do miesta trvalého bydliska repatriácie) rovnako ako pred začatím
   hospitalizácie musí byť kontaktovaná zmluvná organizácie uvedená na členskej karte, inak sa uhradí max. 750 € 
  Europ Assistance T: +43/1/253 3798 E: aws@alpenverein.at

Výdavky za záchranné akcie:

Výdavky za záchranné a pátracie akcie sú také výdavky miestne príslušných záchranárskych organizácií (v prípade nehôd blízko hraníc tiež výdavky záchranárskych organizácií susediaceho štátu), ktoré sú nevyhnutné, ak má poistený nehodu alebo sa ocitol v núdzovej situácii na vode alebo v horách a musí byť zachránený , nech je zranený alebo nezranený (to isté platí analogicky v prípade smrti).

Výdavky za záchranné a pátracie akcie sú preukázateľné výdavky za pátranie po poistenom, za jeho záchranu a prevoz k najbližšej zjazdnej komunikácii alebo do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.

Všetky informácie uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter, v žiadnom prípade sa nejedná o poistné podmienky ani o výňatok z nich.
Österreichischer Alpenverein ( "OAV") ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH nezodpovedajú za správnosť a obsah iných informácií, ako sú uvedené na oficiálnej webovej stránke v nemeckej verzii.

Aktuality

Život na horách: z veľkomesta na horskú chatu

12. 01. 2023
Tridsaťročná Clara Tippelt sa k tomuto odvážnemu kroku odhodlala a našla svoj nový domov v rakúskom...

Hore fúka

11. 01. 2023
Prvá Češka, ktorá zdolala tri najvyššie vrcholy sveta - Mount Everest, Kančendžengu a K2.

Južné Tyrolsko

11. 01. 2023
Kronplatz, Drei Zinnen alebo Val Gardena. Tieto známe lyžiarske metropoly v Južnom Tirolsku netreba...
Nahoru