Alpenverein OEAV.CZ Fotosoutěž 2024

Veľká fotosúťaž 2024

TVOJE OBĽÚBENÉ MIESTO V HORÁCH

Vyhrajte hodnotné ceny od partnerov fotosúťaže, hlasujte o najlepšiu fotografiu. Šancu vyhrať má každý!

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 31.8.2024 o 12:00 hod.

 

Fotosúťaž prebieha na webe oeav.cz:

Chcem prihlásiť fotografie

Alpenverein OEAV.SK 4CAMPING

Hlavná cena fotosúťaže 2024

Autora najlepšej fotografie odmení e-shop 4camping.cz, ktorý je najväčším predajcom turistického, outdoorového a kempingového vybavenia.

Na výhercu čaká set ultraľahký samonosny stan Warg Midi pre 2 osoby (zelená farba).

Alpenverein OEAV.SK MOJEKOLO

Najlepšia fotografia s cyklistickým motívom

Špeciálna vložená súťaž do tohto ročníka je určená pre fotografie, ktoré nielenže zodpovedajú hlavnej téme, ale navyše zachytávajú v ľubovoľnej podobe motív cyklistiky či jazdy na horskom bicykli.

Autor najlepšej fotografie v tejto súťaži získa ako cenu sadu svietol KNOG Blinder Pro600/Blinder a k tómu čelovku KNOG Bilby400 Black od  mojekolo.cz

Alpenverein OEAV.SK

Ďalšie ceny

Hodnotné ceny venuje tiež Alpenverein OEAV.CZ ako usporiadateľ a ďalší partneri súťaže.

 

Fotosúťaž prebieha na webe oeav.cz:

Registrácia fotografií Galéria súťažných snímkov

Pokyny pre súťažiacich

Parametre súťažných snímkov

 • súbor vo formáte JPG
 • minimálny rozmer dlhšej strany je 1 920 px
 • maximálna veľkosť súboru 3 MB

Odporúčania pre fotografov

 • využite plochu monitora maximálne, pracujte teda s fotografiami vo formáte na šírku.
 • dajte si záležať aj na názve súťažného snímku a nebojte sa napísať aj doplňujúci opis, ktorý dá fotografii príbeh.
 • najmenej polovicu úspechu snímky predstavuje postprodukcia (doladenie farieb, kompozície, kontrastu a pod.)
 • aj nezaujatému človeku by malo byť jasné, že fotografia zodpovedá téme súťaže Ľudia+hory+dobrodružstvo, čo znamená, že tieto aspekty by sa mali vo fotografii objaviť!

Pokyny pre hlasovanie

Každý má právo hlasovať iba 1x a to odoslaním hlasovacieho formulára. Jeho súčasťou je aj otázka - tipnite, koľko súťažiacich sa fotosúťaže zúčastní.
Formulár pre hlasovanie nájdete priamo na webe oeav.cz v galérii súťažných snímkov.

Autor najpresnejšieho odhadu počtu súťažiacich tiež dostane hodnotnú cenu od partnerov súťaže!

Chcem prihlásiť fotografie 

Pravidlá fotosúťaže 2024

 • Súťažia výhradne zábery zodpovedajúce téme fotosúťaže (Tvoje obľúbené miesto v horách)
 • Vyhradzujeme si právo zo súťaže vylúčiť fotografie v rozpore s dobrými mravmi, etikou a platnými zákonmi.
 Usporiadatelia si vyhradzujú právo akúkoľvek fotografiu bez udania dôvodu a predchádzajúceho informovania súťažiaceho zo súťaže vyradiť.
 • Fotografie do súťaže môže prihlásiť iba autor fotografií.
 • Jeden súťažiaci môže prihlásiť maximálne 3 fotografie a to výhradne prostredníctvom webového formulára.
 • O poradí snímok v hlavnej kategórii rozhoduje porota usporiadateľa.
 • Poradie v kategórii Hlasovanie verejnosti určuje počet hlasov odoslaných prostredníctvom formulára v galérii snímkov. Hlasujúci môže udeliť v rámci súťaže iba jeden hlas.
 • Autori víťazných snímkov budú organizátorom súťaže vyrozumení do 14 dní od ukončenia súťaže. Odovzdanie cien prebehne osobne na adrese Údolní 57, Brno. Zasielanie výhier poštou nie je vymáhateľné. Výhry nevyzdvihnuté do 3 mesiacov od vyrozumenia organizátormi prepadajú.
 • Uzávierka prihlášok do súťaže je 31. 8. 2024 o 12.00 (rozhodujúci je upload súťažných snímkov)
 • Usporiadatelia súťaže si vyhradzujú právo súťažné zábery použiť v rámci propagácie súčasnej súťaže aj ďalších ročníkov tejto fotosúťaže bez ďalšieho súhlasu autora.
 • Súťažiaci zodpovedá za súhlas osôb vyfotografovaných na zaslaných fotografiách s ich použitím podľa týchto podmienok.
 • Prihlásením do súťaže vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov a ich použitím pre zasielanie informácií usporiadateľov súťaže.
 • Usporiadateľom súťaže jeOEAV.CZ s.r.o. (IČ: 26222337)
Nahoru