Alpenverein OEAV.SK

Potvrdenie o poistení

Na základe uznesenia poisťovne Generali, ktorá je zmluvným partnerom Alpenvereinu, potvrdenie o poistení má právo vystavovať iba spoločnosť Knox, ktorá rieši všetky záležitosti týkajúce sa poistenia členov Alpenvereinu.

Žiadosť o vydanie tohto potvrdenia podáte ľahko prostredníctvom internetového formulára na stránke spoločnosti KNOX

  1. Ak potrebujete všeobecné potvrdenie o celosvetovo platnom poistení AWS, ktoré je súčasťou členstva v Alpenvereine, vyberte vo formulári v kolónke "Art der Bestätigung: Jahresbestätigung".
  2. Ak potrebujete potvrdenie pre konkrétnu cestu (konkrétne krajiny, presný termín), vyberte vo formulári v kolónke "Art der Bestätigung: Versicherungbestätigung für eine bestimmte Reise". V tomto prípade však môže byť vydanie potvrdenia o poistení u ciest do niektorých krajín viazané na nutnosť dojednať pripoistenie Alpenverein Premium.

KNOX Versicherungsmanagement GmbH

Resselstraße 33, 6020 Innsbruck, Austria
Tel.: +43 (0) 512 238300
office@knox.co.at

Nahoru