Súhlas so spracovaním údajov na marketingové účely

Alpenverein OEAV.SK

Odoslaním súhlasu dobrovoľne poskytujem spoločnosti OEAV.CZ s. r. o., IČO: 26222337, so sídlom Údolní 57, Brno svoje osobné údaje na spracovanie mena, priezviska, e-mailovej adresy a prípadne poštovej adresy na marketingové účely, tzn. za účelom zasielania obchodných oznámení touto spoločnosťou.

Som si vedomý (-a), že spoločnosť OEAV.CZ s. r. o. bude spracovávať uvedené osobné údaje do doby, než udelený súhlas odvolám alebo po dobu 7 rokov.

Obchodné oznámenia sa môžu týkať nielen služieb a produktov OEAV.CZ s. r. o., ale aj jej spolupracujúcich partnerov. Jedná sa najmä o sprostredkovateľa členstva/poistenia Alpenverein, cestovnú kanceláriu Kudrna a destinačné agentúry z alpských krajín.

OEAV.CZ s. r. o. sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú poskytnuté našim obchodným partnerom a prípadné obchodné oznámenia budú zasielané len a len od OEAV.CZ s. r. o..

Ak budú obchodné oznámenia obsahovať odkaz na webové stránky oeav.sk alebo oeav.cz., som si vedomý a súhlasím, že pri prezeraní tejto webovej stránky môže v niektorých prípadoch dochádzať k spracovaniu mojej IP adresy v súlade s našou cookie policy.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na e-mailovej adreseclenstvi@oeav.cz alebo prostredníctvom webového odkazu, ktorý je uvedený v každom obchodnom oznámení, ktoré vám bude zaslané.

V súlade s čl. 15 - 20 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679 máte najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu a právo na vymazanie.

Registrácia k odberu newslettera

Nami registrovaným členom Alpenvereinu, a nielen im, poskytujeme oi. servis v podobe pravidelne zasielaných e-mailových newsletterov. Obsahom sú dôležité informácie týkajúce sa členstva a poistenie Alpenverein rovnako celá rada tematických článkov vzťahujúcich sa k akciám nami organizovanými alebo k novinkám u našich partnerov v Rakúsku, Švajčiarsku aj v Českej republike.

Zadať e-mailovú adresu

Nahoru