Montana

Montana je dvojmesačník pre horolezectvo, lezenie a čiastočne aj skialpinizmus. Z oddielového bulletinu Hotejl (vydávaného horolezeckým oddielom telovýchovné jednoty Lokomotíva) došlo hneď, ako to bolo možné (teda po roku 1989), k premene na bežný časopis

"Myslím, že je celkom príjemné si raz za dva mesiace prečítať, čo kde kto vyliezol, skočil alebo zišiel. Ani nemusí byť na škodu sa dozvedieť, čo za nové technické finty sa vymyslelo, kto ich robí a za koľko a ako sa s nimi zaobchádza, aby sa nám pri našej zábavnej činnosti podarilo v zdraví dožiť aspoň dôchodku. "Napísal Jiří Růžička v predslove k prvej Montane, ktorá vyšla už na jar roku 1990.

Webové stránky časopisu Montana

Alpenverein OEAV.CZ

Zvýhodnené predplatné

Členovia Alpenvereinu registrovaní kanceláriou OEAV.CZ si môžu časopis Montana objednať za zvýhodnenú cenu 17,90 € (6 čísiel/rok, bežná cena 19,90 €). Po odoslaní objednávkového formulára vám na uvedený e-mail dorazia pokyny k úhrade predplatného. Časopis vám po nej začne chodiť na korešpondenčnú adresu od nejbližšieho čísla. Ponuka platí pre doručovanie v rámci ČR.

Nahoru