Alpenverein OEAV.CZ Fotosúťaž 2020

Veľká fotosúťaž 2020

ĽUDIA - HORY - DOBRODRUŽSTVO

Vyhrajte prenocovanie na vrcholku Pilatus v hoteli Pilatus-Kulm *** a ďalšie skvelé ceny.

Hlasujte o najlepšiu fotografiu. Šancu vyhrať má každý!

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 31.5.2019 o 12.00 hod.

Vyhodnotenie - výsledky

Alpenverein OEAV.CZ Fotosúťaž 2020

Výhry pre najlepšie fotografie

Uverejnených bude 5 najlepších snímkov z hodnotenia poroty a 3 najpopulárnejšie fotografie z hlasovania verejnosti. Hlavnú cenu získa najlepšia fotografia vybraná porotou. Ceny sú pripravené aj pre hlasujúcich.

Hlavná cena

Autor víťaznej fotografie získa voucher na ubytovanie pre 2 osoby na 1 noc v hoteli Pilatus-Kulm *** ˢ na vrchole Pilatus vo Švajčiarsku. Voucher zahŕňa aj spiatočný cestovný lístok na cestu lanovkou či zubačkou, štvorchodové menu k večeru a raňajkový raut.

Špeciálna cena ročníka

Pre najlepšie fotografiu s cyklistickým motívom venuje zvláštnu cenu mojekolo.cz.

Ďalšie ceny

Hodnotné ceny venujú tiež usporiadatelia Alpenverein OEAV.CZ, CK V-tour a ďalší partneri súťaže.

Partneri fotosúťaže Alpenverein OEAV.CZ 2020

 • Pilatus
 • Switzerland Tourism
 • Mojekolo.cz
 • 4camping.cz
 • vystavastanu.cz
 • koktejl
 • Montana

Registrácia fotografií Galéria súťažných snímkov

Alpenverein OEAV.CZ Pilatus

Hlavnú cenu do fotosúťaže venuje

Pilatus-Bahnen

Schlossweg 1, 6010 Kriens, Švajčiarsko
Tel. +41 (0)41 329 11 11
info@pilatus.ch • www.pilatus.ch

Dračia hora Pilatus

2 132 možností nad morom

Aj krátka návšteva vyhliadky na vrchole je úžasným zážitkom. Ale čo potom, keď si tam vychutnáte západ a hlavne východ slnka, navyše so zázemím luxusného hotela. Prečítajte si, čo všetko môžete na vrchole Pilatus zažiť.

Alpenveverein OEAV.CZ fotosúťaž mojekolo.cz

Najlepšie fotografie s cyklistickým motívom

Špeciálna vložená súťaž do tohto ročníka je určená pre snímky, ktoré nielenže zodpovedajú hlavnej téme ĽUDIA - HORY - DOBRODRUŽSTVO, ale naviac zachytávajú v ľubovoľnej podobe motív cyklistiky či jazdy na horskom bicykli.

Autor najlepšej snímky v tejto súťaži získa hodnotné ceny od mojekolo.cz:

 • Závodné prilby BBB C-Pro white-black rubber s úplne novým revolučným konštrukčným riešením. 15 veľkých vetracích
 otvorov zaručuje chladnú hlavu a extra nízka hmotnosť iba 210 gramov znamená komfort na veľmi vysokej úrovni.
 • mikina Lapierre

Pokyny pre súťažiacich

Parametre súťažných snímkov

 • súbor vo formáte JPG
 • minimálny rozmer dlhšej strany je 1 920 px
 • maximálna veľkosť súboru 3 MB

Odporúčania pre fotografov

 • využite plochu monitora maximálne, pracujte teda s fotografiami vo formáte na šírku.
 • dajte si záležať aj na názve súťažného snímku a nebojte sa napísať aj doplňujúci opis, ktorý dá fotografii príbeh.
 • najmenej polovicu úspechu snímky predstavuje postprodukcia (doladenie farieb, kompozície, kontrastu a pod.)

Pokyny pre hlasovanie

Každý má právo hlasovať iba 1x a to odoslaním hlasovacieho formulára. Jeho súčasťou je aj otázka - tipnite, koľko súťažiacich sa fotosúťaže zúčastní.
Formulár pre hlasovanie nájdete priamo v galérii súťažných snímkov.

Autor najpresnejšieho odhadu počtu súťažiacich tiež dostane hodnotnú cenu od partnerov súťaže!

Registrácia fotografií Galéria súťažiacich snímkov

Pravidlá fotosúťaže 2020

 • Súťažia výhradne zábery zodpovedajúce téme fotosúťaže (Ľudia - Hory - Dobrodružstvo)
 • Vyhradzujeme si právo zo súťaže vylúčiť fotografie v rozpore s dobrými mravmi, etikou a platnými zákonmi.
 Usporiadatelia si vyhradzujú právo akúkoľvek fotografiu bez udania dôvodu a predchádzajúceho informovania súťažiaceho zo súťaže vyradiť.
 • Fotografie do súťaže môže prihlásiť iba autor fotografií.
 • Jeden súťažiaci môže prihlásiť maximálne 3 fotografie a to výhradne prostredníctvom webového formulára.
 • O poradí snímok v hlavnej kategórii rozhoduje porota usporiadateľa.
 • Poradie v kategórii Hlasovanie verejnosti určuje počet hlasov odoslaných prostredníctvom formulára v galérii snímkov.
 Hlasujúci môže udeliť v rámci súťaže iba jeden hlas.
 • Autori víťazných snímkov budú organizátorom súťaže vyrozumení do 14 dní od ukončenia súťaže. Odovzdanie cien
 prebehne osobne na adrese Údolní 57, Brno. Zasielanie výhier poštou nie je vymáhateľné. Výhry nevyzdvihnuté do 3
 mesiacov od vyrozumenia organizátormi prepadajú.
 • Uzávierka prihlášok do súťaže je 31. 5. 2020 o 12.00 (rozhodujúci je upload súťažných snímkov)
 • Usporiadatelia súťaže si vyhradzujú právo súťažné zábery použiť v rámci propagácie súčasnej súťaže aj ďalších
 ročníkov tejto fotosúťaže bez ďalšieho súhlasu autora.
 • Súťažiaci zodpovedá za súhlas osôb vyfotografovaných na zaslaných fotografiách s ich použitím podľa týchto
 podmienok.
 • Prihlásením do súťaže vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov a ich použitím pre zasielanie
 informácií usporiadateľov súťaže.
 • Usporiadateľom súťaže je OEAV.CZ s.r.o. (IČ: 26222337) a V-tour s.r.o. (IČ: 29266301)
Nahoru